async="async">

Škandál z mesta Hallein 2 - História sa opakuje!

02.04.2024

"Všetci občania sú si pred zákonom rovní."

§ 288.odsek 288,

 1. (1) Prvý odsek 

Každý, kto pred súdom uvedie nepravdivé tvrdenia ako svedok alebo, ak nie je zároveň účastníkom konania, ako osoba poskytujúca informácie pri jeho formálnom pojednávaní vo veci alebo kto poskytne nepravdivé zistenie alebo nepravdivý posudok ako znalec potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

§ 302.odsek 302,

 1. (1) Prvý odsek 

Úradník, ktorý v úmysle poškodiť tým cudzie práva využije svoje oprávnenie konať v mene spolkovej vlády, štátu, obecného združenia, obce alebo inej osoby podľa verejného práva ako ich orgán pri výkone vedomého zneužívania zákonov na výkon úradnej činnosti sa trestá odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.

 • Podozrenie z falšovania dôkazov (§ 293 StGB)
 • Podozrenie z korupcie/úplatkárstva (§ 304 ff StGB)
 • Podozrenie z porušenia služobného tajomstva (§ 121 StGB)
 • Podozrenie z neoprávneného používania titulu (§ 116 zákona o vysokých školách a pod.)
 • Kontrola dodržiavania profesijných pravidiel pre odborníkov
 • Preverovanie existencie dôvodov zaujatosti v občianskoprávnom konaní
 • Preverovanie existencie výpovedných dôvodov v trestnom konaní
 • Preverovanie všetkých podozrení, ktoré by mohli viesť k strate štatútu znalca v súlade s § 10 znaleckého a tlmočníckeho zákona, ako sú:
  - Dôveryhodnosť
  - Zakázaná alebo nemorálna reklama
  - Používanie nevhodných titulov a pracovných pozícií
  - Zrušenie podmienok prijatia
 • Spravodlivosť neexistuje, pokiaľ je mafia zvýhodňovaná.
 • Neexistuje žiadny nezávislý súdny systém, pokiaľ je páchateľom umožnená rozsiahla beztrestnosť.
 • Nebude existovať žiadna legislatíva, pokiaľ prokurátori a sudcovia spriaznení s mafiou nebudú súdiť nezávisle.
 • Neexistuje žiadna sloboda, pokiaľ nezakročíte proti mafii.
 • Právny štát neexistuje, pokiaľ členovia mafie, zločinci a páchatelia nebudú postavení pred súd.
 • Demokracia neexistuje, pokiaľ politici zastupujú záujmy mafie.

Sme v roku 2021. Mafia je v problémoch.  A teraz sme v roku 2024. Mafia je znova v problémoch. Opakujúce sa praktiky zo strany mafie. Opäť dochádza k nezákonnému konaniu zo strany zodpovedných orgánov. Stalo sa tak už v roku 2021, keď boli zločiny podvodníkov zakryté. Vedenie okresu Hallein podvodníkov krylo. Jeden nemal povolenie na prevádzkovanie bytov. Druhý nemal oprávnenie vykonávať meranie ovzdušia v odbore stavebná chémia. Ďalšia podvodníčka nemá titul Dr.med.vet. Mafiánske postavy sú schopné páchať iba podvody.

Halleinská polícia pomohla zakryť náš pokus o vraždu 12. septembra 2020 a poslala nám nezákonné predvolanie za účelom na nás nejaký trestný čin, nahrať. Prvý prokurátor Marcus Neher ohrozil svoju kariéru tým, že proti nám vzniesol nezákonné obvinenia. Mal taký strach, že sa 13. septembra 2021 nedostavil na hlavné pojednávanie, na Krajskom súde v Salzburgu. Išlo o obvinenie proti nám bez jediného dôkazu. História sa znova opakuje. V centre pozornosti je neplatný a sfalšovaný protokol o meraní, ktorý nám spôsobil obrovské škody. Mafia si nechce priznať, že si opäť raz strelila do nohy.

V tejto druhej časti série videí "Škandál z mesta Hallein" sa dozviete, ktoré video vystrašilo mafiu v roku 2021. Naše vyhlásenie v Großpetersdorfe v roku 2021, s dokumentami a DVD, ktoré boli zaslané salzburskému štátnemu zastupiteľstvu, bolo ranou pre mafiu. Aj keď sme od začiatku preukazovali neplatnosť správy, boli sme nezákonne stíhaní. Úrady nevykonali žiadne merania ovzdušia. Do úvahy brali účelovo len správu od Zaunera, aby zakryli nelegálnu činnosť osôb zapojených do organizovaného zločinu. Aký je to pocit ako cudzinec, ktorý bojuje proti mafii v Rakúsku? Takíto ľudia tu nie sú vítaní a sú vnímaní ako prekážka. V Taliansku je to úplne naopak, keďže sme už vybudovali medzinárodnú protimafiánsku sieť. Je to o vzájomnom rešpekte a ocenení. Spojili sme svoje sily a mafiánskym šmejdom dochádza dych.

Quelle:


https://widab.gerichts-sv.at/website2016/wp-content/uploads/2016/08/Sach-Sonderausgabe-2012-53-55-Fabrizy.pdf 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/524546-lipsic-mafiani-a-biele-goliere-su-na-strane-zlocinu-a-korupcie/

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gleichbehandlung/rechtliche-grundlagen-der-gleichbehandlung/verfassungsrechtliche-grundlagen-gleichbehandlung.html

https://salzburg.orf.at/stories/3070708/

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296&Paragraf=302

https://www.detektei-helios.at/home/korrupte-sachverstaendige-falsche-gutachten/