Ako nás podporiť?

Spolu za lepší svet! Ďakujeme!

Transparentný účet

Slovenská sporiteľňa a.s.

Názov účtu:

ANTIMAFIA ZA SPRAVODLIVOSŤ 

Číslo účtu:

SK89 0900 0000 0051 8212 4364

https://www.transparentneucty.sk/#/