async="async">

"Hnevajú" sa na Emilia Tringaliho?

22.09.2023

Dnes skoro ráno sa okolo jeho domu pohybovalo podozrivé auto. Sám už nahlásil niekoľko zastrašovaní. A čo robí štát? Medzitým pokračuje v krytí mafie: 

10 ZÁHAD ODPADU NA PASSO SCARPARO VO VITTORII (RG)

17. september 2023 - Spravodlivosť, prvé poschodie, Ragusa

Domnievame sa, že jeho odvahu úrady veľmi podcenili..

Ale on, s odvahou naďalej spochybňuje silné sily, "okultné sily" - mafie!

Nasledujú ďalšie dve správy od neho, ktoré by mali prinútiť zodpovedných konať!

JE CALTANISSETTA DOMOV SBIRROMAFIE?

"Krtky a červené slede. Nezákonný prístup k dôverným IT systémom ministerstva vnútra, v mene prvkov spojených s Cosa Nostrou. Funkcionári v politike. Vzťah so susednou Vittoriou, kde má Cosa Nostra prenajatú policajnú stanicu, Napomáhanie rôznym neziskovým združeniam. Systém Montante.  Uzavretý okruh špeciálneho odpadu menom "ecomafia". Samozrejme všade vládne až hrobové ticho, aj v tlači."

A znova Vám poukážeme realitu v meste Vittoria!

1) Ako bolo možné povoliť prenájom priestoru už zabavených priestorov na osobitné využitie, ktoré si vyžaduje špecifické úpravy.
2) Ako bolo možné udeliť novú jednotnú environmentálnu autorizáciu len šesť dní po kontrole z 24. marca 2021.
3) Prečo sa zaistenie z 20. októbra 2021 týkalo výlučne množstva odpadu, pričom sa vynechali aktívne bankové účty obchodnej spoločnosti ?
4) Prečo si vlastník môže vybrať kancelárie v zaistenej oblasti ako svoje "dočasné" bydlisko, napriek tomu, že je obvinený z trestného činu proti životnému prostrediu, nepovolenie vstupu?
5) Prečo nemali odpadové spoločnosti povinnosť prevziať odpad uložený na mieste, ktorý nevyhovoval označeniu?
6) Skutkové okolnosti svedčia o zločineckom pláne, ktorý spoločne uskutočnilo niekoľko osôb, niektoré aj pokrvne spriaznené. Samozrejme tieto konania nenesú žiadne trestné oznámenia.
7) Od vypuknutia škandálu uplynuli takmer dva roky. Prečo sa vyšetrovania neuzavreli s rizikom uprednostňovania premlčania trestných činov?
8) Hasičský zbor už v októbri 2021 informoval úrady o konkrétnom nebezpečenstve požiaru odpadu, keďže ide o nebezpečný odpad!. K dnešnému dňu, bez zásahu, nebezpečenstvo naďalej existuje.
9) Veľké vrecia so špeciálnym odpadom zo zničených televízorov majú dnes žltkasté škvrny, čo je znakom tvorby oxidu ortuti, ktorý je smrteľný pre pitnosť vodonosných vrstiev. Sú vody susedných studní, ktoré zásobujú verejné akvadukty Vittoria a Gela, monitorované z hľadiska tohto rizika?
10) Pozemky ohraničujúce lokalitu boli predmetom podobných činností, vždy spojených s odpadovým hospodárstvom. Sú nejakým spôsobom spojené s Casmenae Petra alebo pridruženými spoločnosťami?

Toto sú hlavné otázky. Zostáva škandalózne, ako boli takéto aktivity povolené v hydrogeologicky nevhodných oblastiach."